logo

ASZF

Általános szerződési feltételek

I. Szolgáltató Rövidített neve: THE QUINT ESSENCE KFT.
Székhely: H-9021, Győr Bajcsy-Zsilinszky utca 24/A
Levelezési cím: H-9001, Győr PF. 1608
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-027642
Tel: +36-20-299-78-69
Bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék Cégbíróság Bejegyzés ideje: 2015/12/07
Adószám: 22690056-2-08 A www.the-quint-essence.com webáruházat a THE QUINT ESSENCE Termelő és Forgalmazó Kft. üzemelteti
(továbbiakban: „Szolgáltató”).

Elérhetőségek:
Telefon: +36-20-299-78-69 E-mail: info@the-quint-essence.com

II. A szolgáltatás igénybevétele.
A megrendelések leadása a www.the-quint-essence.com webshopjában elektronikus úton, illetve telefonon lehetséges.

Telefonos megrendelés:
+36-20-299-78-69 telefonszámon munkanapokon 9-18 óráig.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére rendelés leadása után 48 órán belül. Amennyiben a Szolgáltató ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

Nyomatékosan kérjük ügyfeleinket, hogy a vásárlás menetében mindig valós e-mail címet használjanak, mert a rendelésről küldött "visszaigazolás", illetve a számlák kiküldése is elektronikus úton történik.

A szerződés tárgya a www.the-quint-essence.com internetes áruházában található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Szerződéskötés:
A megrendelés véglegesítésével a "megrendelem" gomb megnyomásával (ráutaló magatartás) Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

Vásárló lehet:
a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; b) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem iktatott. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A szerződéstől való elállás joga:
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza. A törvény teljes szöveg megtekinthető: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. - A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.
Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: (1) 4. § A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. - Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. - A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén kell visszaküldenie az THE QUINT ESSENCE Kft. H-9021, Győr Bajcsy-Zsilinszky utca 14 címére vagy személyesen visszahoznia a THE QUINT ESSNCE KFT irodájába (H-9021, Győr Bajcsi Zsilinszky utca 14.) és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. -A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt.) - A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre. - Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. - Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is. - Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. - Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló a vásárlás értékének megfelelően választhat másik terméket vagy elállhat a vásárlástól.

A THE QUINT ESSENCE megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról.

A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért. III. Egyéb rendelkezések A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A regisztráció:
A regisztrációval a vásárlás menete lerövidül a következő vásárlás alkalmától. A regsisztrációval a vásárló elfogadja a webáruház adatkezelési szabályzatát. A felhasználó a hírlevélre való feliratkozás önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Fogyasztói panaszügyintézés:
Írásban, ill. telefonon történik, az office@the-quint-essence.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36-20-299-78-69 es telefonszámon.
Jelen felhasználási feltételek 2015 október hó 20-án lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

vásárlóink kedvencei

best-seller
Organikus szeupererős hajnövesztő szérum és hajnövesztő samponunk a legjobb áron, száraz hajra!
9 590 Ft
best-seller
ingyenes-szallitas
Óriási Kedvezmény!
Legnépszerűbb termékeink most ultra jó áron:)
11 490 Ft
best-seller
ingyenes-szallitas
Kedvenc hajnövesztő termékeid, kedvező csomagban. Az egyre dúsabb és erősebb hajért!
13 290 Ft